Nakit: Zaručnički prsteni (14K/585 ručni rad) (35)

Zaručnički prsten
Zaručnički prsten (175)
Zaručnički prsten
Zaručnički prsten (186)
Zaručnički prsten
Zaručnički prsten (220)
Zaručnički prsten
Zaručnički prsten (221)
Zaručnički prsten
Zaručnički prsten (222)
Zaručnički prsten
Zaručnički prsten (223)
Zaručnički prsten
Zaručnički prsten (224)
Zaručnički prsten
Zaručnički prsten (225)
Zaručnički prsten
Zaručnički prsten (244)
Zaručnički prsten
Zaručnički prsten (248)
Zaručnički prsten (14K/585 ručni rad)
Zaručnički prsten (41)
Zaručnički prsten (14K/585 ručni rad)
Zaručnički prsten (42)
Zaručnički prsten (14K/585 ručni rad)
Zaručnički prsten (43)
Zaručnički prsten (14K/585 ručni rad)
Zaručnički prsten (44)
Zaručnički prsten (14K/585 ručni rad)
Zaručnički prsten (45)
Zaručnički prsten (14K/585 ručni rad)
Zaručnički prsten (46)
Zaručnički prsten (14K/585 ručni rad)
Zaručnički prsten (47)
Zaručnički prsten (14K/585 ručni rad)
Zaručnički prsten (48)
Zaručnički prsten (14K/585 ručni rad)
Zaručnički prsten (49)
Zaručnički prsten (14K/585 ručni rad)
Zaručnički prsten (50)
Zaručnički prsten (14K/585 ručni rad)
Zaručnički prsten (51)
Zaručnički prsten (14K/585 ručni rad)
Zaručnički prsten (52)
Zaručnički prsten (14K/585 ručni rad)
Zaručnički prsten (53)
Zaručnički prsten (14K/585 ručni rad)
Zaručnički prsten (54)
Zaručnički prsten (14K/585 ručni rad)
Zaručnički prsten (55)
Zaručnički prsten (14K/585 ručni rad)
Zaručnički prsten (56)
Zaručnički prsten (14K/585 ručni rad)
Zaručnički prsten (57)
Zaručnički prsten (14K/585 ručni rad)
Zaručnički prsten (58)
Zaručnički prsten (14K/585 ručni rad)
Zaručnički prsten (59)
Zaručnički prsten (14K/585 ručni rad)
Zaručnički prsten (60)
Zaručnički prsten (14K/585 ručni rad)
Zaručnički prsten (61)
Zaručnički prsten (14K/585 ručni rad)
Zaručnički prsten (62)
Zaručnički prsten (14K/585 ručni rad)
Zaručnički prsten (63)
Zaručnički prsten (14K/585 ručni rad)
Zaručnički prsten (64)
Zaručnički prsten (14K/585 ručni rad)
Zaručnički prsten (82)